Er mwyn cael hyd i’r cod post ar gyfer unrhyw gyfeiriad yn y DG, byddwch cystal â rhoi cymaint o wybodaeth ag y bo modd. Os na allwch gael hyd i god post, byddwch cystal â chysylltu â ni:

Rhaid i chi beidio â defnyddior gwasanaeth hwn i unrhyw ddiben ond ar gyfer eich defnydd personol eich hun. Dyma ein telerau ac amodau.Agor mewn Ffenestr newydd

Medrwch ddal i wneud 50 chwiliadau eraill heddiw.

Pam bod cyfyngiad ar chwiliadau?Agor mewn Ffenestr newydd

Sylwch sut y gallwn eich helpu gyda’ch anghenion cyfeiriad busnes.Agor mewn Ffenestr newydd

e.e. 17 (Peidiwch â defnyddio heiffen e.e. 164-180)
e.e. Montgomery House neu Primrose Cottage
e.e. Stryd Fawr neu Y Stryd Fawr
e.e. Caerdydd

Chwiliad manwl

Chwilio gan ddefnyddio rhif fflat neu enw busnes gyda’n chwiliad manwl.